244bb2f5f2e0cb525cd12b73979580d4.png
b89ee71c582c40a4be5ed8db5c8544ba.png
84b8ed9990e91c3b48f68ee4dc69af03.png
811a41f9b504ee98fd26cf1738e0c1c8.png
f4195e9c397bf9555db59111d4c20103.png
91194d56891a2ee6a91748648ee94a1f.png
16562aab58917623268f6799a53d74ef.png

Inscrijving voor de toelatingsproeven van 27 juni en 28 augustus 2019

 

Praktische organisatie

Wie wil deelnemen aan de proeven moet zich elektronisch inschrijven.
1. Aanmelden op de website meldjeaan.antwerpen.be vanaf 15 maart vanaf 9u30 t/m 5 april tot 17u.
2. Inschrijven op onze school met het toewijzingsticket vanaf 10 mei vanaf 9u30 t/m 4 juni tot 17u.

Meebrengen op de proef

Identiteitskaart van de leerling

Het proces verbaal van de oriënterings- of toelatingsproef, indien je een proef moest afleggen.

Begin je in het 1ste jaar, neem je jouw Getuigschrift van Basisonderwijs mee.
Begin je in het 2de, 3de, 4de, 5de of 6de jaar, neem je jouw originele rapport met eindbeslissing van de vorige secundaire school mee. Bij een B of C-attest breng je ook jouw rapport mee van het laatste jaar dat je een A-attest had.
Begin je in het 7de jaar, neem je jouw Diploma Secundair Onderwijs mee.

Bevestiging inschrijving

De leerlingen die geslaagd zijn voor de oriënteringsproeven/toelatingsproeven vóór 1 juli, moeten hun inschrijving bevestigen tussen 1 en 3 juli 2019, vergezeld van de ouders (indien minderjarig) en het met originele rapport van het schooljaar 2018-2019. Gelieve ingeval van B- of C-attest ook het rapport van 2018-2019 mee te brengen.